Paneler

Bild_4_liten

paneler2

Vi har stor erfarenhet av paneler för t ex manöverlådor och maskinfronter mm.
Våra slitstarka material och stora designkunnande är viktiga styrkor. Vi ger ofta
konstruktiva förslag, t ex lösningar för knappar och andra funktioner, som
förbättrar slutprodukten.